Leikki­kentän ja ulkoliikuntapaikkojen raken­taminen Turun talous­alueella

Hyvin tehdyllä leikki­paikalla laitetaan leikit pystyyn vaikka joka päivä!

Me AL-Liikenteessä olemme rakentaneet useita leikkikenttiä sekä ulkoliikuntapaikkoja julki­sektorille ja taloyhtiöille Turun talousalueelle. Rakennamme ulkoliikuntapaikat ja leikkikentät tämän päivän standardien mukaan ensiluokkaisilla aineksilla ja välineillä, jolloin tuloksena on turvallinen ja viihtyisä alue.Leikkikentän tai ulkoliikunta-alueen rakentaminen onnistuu meiltä aina maan­rakennuksesta välineiden asennukseen asti. Jatkuupa palvelumme sen jälkeenkin vielä – katso ohesta, mitä kaikkea teemme ja pyydä tarjous! 

Tämä kaikki leikki­paikkojen ja ulkoliikunta-alueiden pystyt­tämiseen

Me siis paitsi rakennamme uutta myös pidämme huolta tarkastuksin ja huolloin, että leikkipaikat pysyvät tule­vaisuudessakin määräysten mukaisessa kunnossa. 

Ota yhteyttä »

Turvallisuus ohjaa työtä

Lapsille leikkikentän pääroolissa ovat tietysti hauskat härvelit hiekka­laatikkoineen, mutta pelkkä viihdyttävä vempain ei riitä luonnehtimaan hyvin tehtyä kenttää. Rakentaminen on tehtävä turval­lisuus kärjessä. 

Leikkivälineet tulee sijoitella oikein, aitausten ja porttien pitää olla kunnossa, alueen sijoittaminen suhteessa ympäröivään liikenteeseen, vesistöihin ja maapohjaan tulee olla järke­västi mietitty, kentälle ei saa jättää myrkyllistä kasvil­lisuutta tai juurakoita ja alustojen tulee olla iskuja vaimentavia, vain muutamia esimerkkejä mainitaksemme. 

Meidän kanssamme sinun ei tarvitse huolehtia leikkipaikan oikean­laisesta, standardit täyttävästä toteutuksesta. Rakennamme turvalliset leikkialueet myös liikuntarajoitteisille lapsille.

Ota yhteyttä »

Kauhakaupalla palveluja, joilla urakoidaan ulko­leikkeihin laadukkaat olosuhteet

Meillä on ilo rakentaa perheen pienille ja hieman varttu­neemille vesseleille ulkoalueita, joissa ei tingitä turvalli­suusteki­jöistä saati laadusta. On tärkeää, että kentillä leikki ja liikunta eivät jää olosuhteista kiinni.
Ota yhteyttä, kun leikkikentän rakentaminen on ajan­kohtaista, niin laitetaan pyörät pyörimään!