Leikki­kentän turval­lisuus­tarkastus Turun talous­alueella

Kanssamme varmistat, että kentällä on turval­lista peuhata ja puuhata vuodesta toiseen

Me AL-Liikenteessä olemme saaneet iloksemme toteuttaa usean Turun seudun leikki­kentän rakentamisen ja huoltamisen. Paitsi että hoidamme leikki­paikkojen turvallisen ja kestävän rakentamisen, palvelemme myös laki­sääteisissä leikki­paikkojen turv­atarkastuksissa.

Leikkikentän turval­lisuus­tarkastuksen suorittaa aina henkilö, jolla on leikki­paikkojen turva­tarkastaja­pätevyys ja tarkka asiantuntemus kenttiä koskevista turval­lisuus­vaatimuksista. Kysy meitä hoitamaan vastuullasi olevan kentän tarkastus, vaikka säännöl­lisesti sopimuksen mukaan! 

Tiesithän, että vastuu leikki­kentän turval­lisuudesta on leikkikent­tävälineiden valmistajalla, leikkikentän omistajalla sekä yllä­pitäjällä? Lisää aiheesta Tukesin sivuilla.

Ota yhteyttä »

Teetä tarkastus kerran vuodessa kevään koittaessa

Leikkipaikan tarkastus on hyvä tehdä vuosittain keväällä, kun talvi on takana ja jäät ja lumet sulaneet pois. 

Tarkastuksessa tutkitaan leikkipaikan alustojen, välineiden ja perus­tusten turval­lisuus. Samalla katsotaan, mikäli sääolo­suhteet ovat aiheuttaneet lahoamista, muita vaurioita ja muutoksia välineisiin, ja mikäli välineitä on korjattu, täyttääkö korjaus edelleen vaaditun turvalli­suustason. 

Ota yhteyttä »

Käänny puoleemme, jos leikki­kentän turval­lisuus­tarkastus tarvitsee kokeneita käsiä! 

Pidetään yhdessä huolta, että pikku pilttien ulkopuuhat sujuvat mahdol­lisimman turval­lisissa ja mukavissa merkeissä.